Dare Valley Country Park

Site_map_promo

things_to_see_do_promo

Croeso i Barc Gwledig Cwm Dâr...

Llai na milltir o Aberdâr, mae 500 erw o gefn gwlad, teithiau cerdded a llwybrau i'r holl deulu eu mwynhau.

Llai na milltir o Aberdâr, mae 500 erw o gefn gwlad, teithiau cerdded a llwybrau i'r holl deulu eu mwynhau.

Ydych chi'n chwilio am bethau i'w gwneud a'u gweld yn Ne Cymru? Dewch i Barc Gwledig Cwm Dâr – mae ganddo rywbeth at ddant pawb.

Pethau i'w gwneud a'u gweld ym Mharc Gwledig Cwm Dâr:

  • galw heibio ein Canolfan i Ymwelwyr ryngweithiol
  • cerdded ar hyd ein rhwydweithiau o lwybrau cefn gwlad
  • mwynhau gweld ein hadar, cefn gwlad a golygfeydd godidog
  • aros yn ein maes carafanau a gwersylla
  • aros yn ein gwesty sy wedi'i adnewyddu - cyfle i ymlacio ar ôl taith gerdded hir
  • ymlacio yn ein caffi, Y Cwtsh
  • neu aros yn y parc gwledig er mwyn ymweld â Chymoedd y De a Bannau Brycheiniog neu ymweld â Chaerdydd, prifddinas Cymru

Mae Parc Gwledig Cwm Dâr, ger Aberdâr yn cynnig amrediad eang o achlysuron i'r teulu, teithiau cerdded â thywysydd, sgyrsiau a diwrnodau hwyl drwy gydol y flwyddyn.


Dewch ag offer awyr agored a cherdded priodol!

 

NOTE - This site uses cookies and similar technologies.

If you not change browser settings, you agree to it.

I understand