Site_map_promo

things_to_see_do_promo

Aberdâr

 

 

Dewch i gael gwybod rhagor am Aberdâr a Chwm Cynon.....

darllen mwyAberdâr

Ffyrdd i dwristiaid

Mae Cymoedd De Cymru yn unigryw ac yn rhyfeddol, ac mae'r ardal yn gyfoethog o ran ei thirwedd, ei hanes a'i threftadaeth. Mae Cwm Rhondda, Cwm Cynon a Chwm Taf i gyd wrth galon Cymoedd De Cymru. Maen nhw'n dod ynghyd ac yn cysylltu rhai o drefi enwocaf Cymru, megis Pontypridd, Merthyr Tudful, Treorci ac Aberdâr.

darllen mwyFfyrdd i dwristiaid

Rhondda Cynon Taf

Drwy ymweld â chymoedd Rhondda Cynon Taf, cewch chi fwynhau golygfeydd panoramig, hanes diddorol iawn a diwylliant bywiog. Ond mae hyn i gyd ar gael o Fôn i Fynwy, felly, pam mae'r Cymoedd mor arbennig?

darllen mwyRhondda Cynon Taf

Blaenau'r Cymoedd a thu hwnt

Mae Parc Gwledig Cwm Dâr yn lle perffaith i aros er mwyn crwydro o amgylch Cymoedd y De a thu hwnt. Cymoedd y De oedd man cychwyn y chwyldro diwydiannol. Mae'r ardal yn llawn atyniadau diddorol, unigryw, a thrawiadol sy'n ymwneud â hanes a threftadaeth yr ardal. Ond, cofiwch fanteisio ar yr ardaloedd gwledig hefyd! Mentrwch oddi ar y llwybr sathredig a byddwch chi'n cael eich synnu gan yr hyn sydd yno!

darllen mwyBlaenau'r Cymoedd a thu hwnt

Llefydd Mwyaf Poblogaidd

Mae cymaint atyniadau eraill o fewn taith yrru rwydd o Barc Gwledig Cwm Dâr. Anodd felly yw gwybod ymhle i ddechrau. Castell Cyfarthfa, a oedd yn gartref i un o feistri haearn drwg-enwog y chwyldro diwydiannol? Prydferthwch Bedwellte? Llancaiach Fawr a'i ysbrydion? Mae digon o ddewis ar gael...

darllen mwyLlefydd Mwyaf Poblogaidd

NOTE - This site uses cookies and similar technologies.

If you not change browser settings, you agree to it.

I understand