Site_map_promo

things_to_see_do_promo

Dod o hyd i ni


View Larger Map

Defnyddiwch y fynedfa o gyfeiriad Aberdâr. Mae'n anodd i gerbydau mawr, ceir sy'n tynnu carafanau a chartrefi modur ddefnyddio'r fynedfa o gyfeiriad Cwmdâr, felly, dydyn ni ddim yn argymell ei defnyddio.

Ewch tuag at Ganol y Dref, Aberdâr, a dilynwch ffordd yr A4233 (Maerdy Road). Mae'r ffordd yma'n mynd i fyny rhiw serth (Monk Street), a chymerwch y pedwerydd tro ar y dde, i mewn i Highland Place. Cymerwch yr ail dro ar y chwith, ger y maes chwarae, a throwch i'r dde ymhen 50 metr. Mae mynedfa Parc Gwledig Cwm Dâr yn amlwg, ac mae'r ganolfan i ymwelwyr tua milltir ar hyd y ffordd.

O Gwm Rhondda Fach, neu'r Maerdy, dilynwch ffordd yr A4233 (Maerdy Road). Wrth fynd i lawr rhiw serth, cymerwch y tro cyntaf ar y chwith, i mewn i Highland Place.

NOTE - This site uses cookies and similar technologies.

If you not change browser settings, you agree to it.

I understand