Site_map_promo

things_to_see_do_promo

Rhondda Cynon Taf

Drwy ymweld â chymoedd Rhondda Cynon Taf, cewch chi fwynhau golygfeydd panoramig, hanes diddorol iawn a diwylliant bywiog. Ond mae hyn i gyd ar gael o Fôn i Fynwy, felly, pam mae'r Cymoedd mor arbennig?

Amgueddfa ac Oriel Cwm Cynon

Mae Amgueddfa ac Oriel Cwm Cynon yn sefyll ar hen safle Gwaith Haearn y Gadlys, sy'n safle pwysig o ran treftadaeth ddiwydiannol Aberdâr. Cafodd yr amgueddfa ei chreu gydag arian gan Gronfa Dreftadaeth y Loteri. Mae'r amgueddfa'n cynnig blas ar 200 mlynedd o hanes Cwm Cynon drwy fynd ar rithdaith trwy oriel ‘Olion Traed trwy'r Oesau' i weld sut mae bywyd pobl Cwm Cynon wedi newid. Mae arddangosfeydd yr oriel yn cael eu newid yn rheolaidd ac mae'r caffi o safon uchel.

Chwisgi Cymreig

Mae Distyllfa Penderyn, sy'n gartref i Chwisgi Penderyn, yn unigryw yng Nghymru. Dyma hefyd y ddistyllfa gyntaf i ddistyllu gwirod chwisgi yn gyfreithlon yng Nghymru ers dros ganrif. Mae'n bosibl i aelodau o'r cyhoedd ymweld â'r ddistyllfa, gwylio'r broses botelu ac, yn bwysicaf oll, flasu'r cynnyrch.

Am ragor o wybodaeth ynglŷn â Chwisgi Cymreig, cliciwch yma.

Parc Gwledig Barry Sidings

Barry Sidings is an attractive countryside park located close to Trehafod on the B4753. The park runs along the southern bank of the river Rhondda for about 1.5 kilometres.

Barry Sidings Countryside Park has a visitor centre, seasonal café, public toilets and accessible car parking. There is a wildflower bank supporting increasing biodiversity due to its traditional hay meadow management and varies plant species including meadowsweet, black knapweed and teasel that attract a variety of butterflies. The visitor centre is the start of a short walk that takes you up into the forestry overlooking the park (not suitable for pushchairs).

Am ragor o wybodaeth ynglŷn â Pharc Gwledig Barry Sidings, cliciwch yma.

Parc Treftadaeth Cwm Rhondda

Rhondda Heritage ParkMae Parc Treftadaeth Cwm Rhondda ymhlith prif atyniadau De Cymru ym maes treftadaeth a diwylliant. Hen Lofa Lewis Merthyr, Trehafod, yw cartref y parc treftadaeth ac mae'n cynnig diwrnodau diddorol a llawn hwyl i deuluoedd a grwpiau.

Mae cyn-lowyr yn tywys grwpiau trwy gyflwyniadau aml-gyfrwng – sy'n sôn am fywydau'r glowyr a'u teuluoedd yn y Cymoedd – cyn cerdded o amgylch yr adeiladau pen pwll a mynd ‘dan ddaear’ er mwyn cael blas ar fywydau'r glowyr.

Mae'r ganolfan i ymwelwyr yn cynnwys stryd sy'n ail-greu cyfnod penodol mewn pentref, oriel gelf, bwyty a siop anrhegion.

Am ragor o wybodaeth ynglŷn â Pharc Treftadaeth Cwm Rhondda, cliciwch yma.

Tŷ Model

Mae Canolfan Grefft a Dylunio Tŷ Model, Llantrisant, wedi bod yn dloty, yn llety, yn dafarn ac yn ffatri fenig cyn i'r adeilad gael ei droi'n Ganolfan Grefftau. Cafodd y Tŷ Model ei godi er mwyn bod yn dloty, ac mae'n sefyll uwchlaw Cylch y Teirw. 

Am ragor o wybodaeth ynglŷn â'r Tŷ Model, cliciwch yma.

Parc Coffa Ynysangharad

Mae Parc Coffa Ynysangharad yn sefyll yng nghanol tref farchnad Pontypridd ac mae'n gartref i rai o achlysuron mwyaf yr ardal. Mae'r parc wedi cynnal cyngherddau roc, gyda bandiau megis Feeder, ac mae corau a bandiau pres lleol yn perfformio yno'n rheolaidd yn ystod misoedd yr haf.

Cafodd Parc Coffa Ynysangharad ei greu yn ystod y 1920au er mwyn bod yn barc coffa. Mae'r parc yn cynnwys llwyfan i fandiau a chyfleusterau chwaraeon o'r radd flaenaf – gyda dwy lawnt fowlio, dau gae pêl-droed a chwrs golff byr gydag 18 o dyllau – ynghyd â phwll padlo poblogaidd!

Am ragor o wybodaeth ynglŷn â phethau i'w gweld a'u gwneud ym Mharc Coffa Ynysangharad, cliciwch yma.

Amgueddfa Crochendy Nantgarw 

Mae Amgueddfa Crochendy Nantgarw yn sefyll mewn pentref bach wrth ymyl yr A470. Mae'r amgueddfa'n gartref i gasgliad o lestri byd-enwog Nantgarw ac odyn botel, ynghyd â gwybodaeth ynglŷn â Chamlas Morgannwg a pherchennog gwreiddiol y crochendy, sef William Billingsley. Mae crochendy sy'n dal i gynhyrchu ar y safle.

Am ragor o wybodaeth ynglŷn ag Amgueddfa Crochendy Nantgarw, cliciwch yma.

 

Theatr y Parc a'r Dâr, Treorci

Dyma gartref enwog Côr Meibion Treorci a Band Pres y Parc a'r Dâr, ac mae'n cynnal rhaglen amrywiol o ddramâu, ffilmiau ac achlysuron i'r gymuned.

Am ragor o wybodaeth ynglŷn â digwyddiadau yn Theatr y Parc a'r Dâr, cliciwch yma.

Canolfan Gelf y Miwni, Pontypridd

Mae'r Miwni, yng nghanol Pontypridd, yn eglwys brydferth sydd wedi'i haddasu ac mae'n cynnal rhaglen amrywiol sy'n cynnwys bandiau, digwyddiadau i blant, digwyddiadau dysgu a chymryd rhan, comedi, drama, pantomeim a chynyrchiadau gan grwpiau cymunedol. Mae dewis o fyrbrydau a phrydau ar gael yn y caffi, Footlights.

Am ragor o wybodaeth ynglŷn â digwyddiadau yng Nghanolfan Gelf y Miwni, cliciwch yma.

Amgueddfa Pontypridd a'r Hen Bont (Pont William Edwards)

Mae hanes diddorol tref Pontypridd, a'i phobl, yn cael ei adrodd trwy amrywiaeth o arddangosfeydd yn Amgueddfa Pontypridd. Mae cartref yr amgueddfa, sy'n sefyll wrth ymyl Hen Bont eiconig y dref, yn Gapel y Bedyddwyr Cymraeg sydd wedi'i addasu ac mae'n cynnwys modelau o gamlesi, pyllau glo a rheilffyrdd lleol ac archif o ffilmiau a lleisiau sy'n gofnod o hanes yr ardal. Mae organ bib ragorol yn dal i gael ei defnyddio yn ystod perfformiadau achlysurol yn yr amgueddfa.

Am ragor o wybodaeth ynglŷn ag Amgueddfa Pontypridd a'r Hen Bont, cliciwch yma.

 

NOTE - This site uses cookies and similar technologies.

If you not change browser settings, you agree to it.

I understand