Site_map_promo

things_to_see_do_promo

Ffyrdd i dwristiaid

Mae Cymoedd De Cymru yn unigryw ac yn rhyfeddol, ac mae'r ardal yn gyfoethog o ran ei thirwedd, ei hanes a'i threftadaeth. Mae Cwm Rhondda, Cwm Cynon a Chwm Taf i gyd wrth galon Cymoedd De Cymru. Maen nhw'n dod ynghyd ac yn cysylltu rhai o drefi enwocaf Cymru, megis Pontypridd, Merthyr Tudful, Treorci ac Aberdâr.

Cysylltu'r ffyrdd i dwristiaid

Dilynwch y ffordd o Graig y Llyn i Dreherbert yng Nghwm Rhondda Fawr ac i lawr y cwm i Dreorci ac Ystradyfodwg cyn dringo'r bryn serth i Ben-rhys. Ar ben y bryn mae Cerflun y Forwyn Fair, Pen-rhys, sy'n sefyll ar safle pwysig i bererinion Catholig. Mae'r man yma'n cynnig golygfeydd bendigedig i lawr Cwm Rhondda tuag at Bontypridd. O Ben-rhys, ewch i lawr i Stanleytown ac i fyny Cwm Rhondda Fach tuag at bentrefi Glynrhedynog a'r Maerdy. O'r Maerdy, dilynwch yr A4233 dros y mynydd i Aberdâr. Trowch i'r chwith tuag at Barc Gwledig Cwm Dâr.

Aberdâr i'r Maerdy

Wrth adael Parc Gwledig Cwm Dâr, ewch drwy Highland Place hyd at Monk Street. Wrth gyrraedd Monk Street, trowch i'r dde a dilynwch Maerdy Road (A4233) dros y mynydd er mwyn cael gweld golygfeydd ysblennydd o Aberdâr, Cwm Cynon a Chwm Rhondda.

Craig y Llyn i Gwm Rhondda Fawr

O'r A454 ger Hirwaun, dilynwch arwyddion yr A4061 i Dreherbert. Dilynwch y ffordd i fyny'r mynydd. Ar ben y mynydd mae mannau parcio ar y dde sy'n cynnig golygfeydd ysblennydd o Graig-y-Llyn a Chwm Nedd. Dilynwch y ffordd am ryw filltir hyd at fan parcio ar y chwith, o'r enw Hendre'r Mynydd, sy'n cynnig golygfeydd bendigedig i lawr Cwm Rhondda Fawr. Mae'r ffordd yn mynd yn ei blaen heibio Pen-pych ac i mewn i Dŷ Newydd, Treherbert a Chwm Rhondda Fawr.

NOTE - This site uses cookies and similar technologies.

If you not change browser settings, you agree to it.

I understand